Формулар за регрутација

Овој формулар е наменет да му помогне на одговорниот за регрутско интервју.

На кој универзитет ќе дипломирате? *

Кој пол сте? *

На која возрасна група ú припаѓате?

Nationality

If other,

Adress *

Date of Birth *

E-mail *

Primary Contact Number *

Marital Status

Military Service *


Знаење

Education *

Образование *

Искуство

Активности *

Certificates

Language *

N/ABeginnerIntermediateAdvanceNative
English
French
German
Turkish
Hindu
Arabic
Chinese
Russian
Other
If other, precise:

Оценете ја важноста

Не е важноМалку важноВажноМногу важноНајважно
Добра плата
Добар однос со колеги
Канцелариска средина
Работна површина
Врвна технологија
Локација на канцеларија
Добар менаџмент
Бесплатни работи како чај, кафе и потрошен материјал
Поволности како бесплатен паркинг, влезници за теретана
Нема работење по работно време
Кодекс на облекување
Редовни состаноци
Добар друштвен живот

Company / Position / Period

Technical Skills & Qualifications

Level of Software Skills

012345
Python
PHP
Ruby
Javascript
JSON
HTML

Level of Data Base Skills

012345
PostgreSQL
MySQL
Mongo DB
Redis
Couchbase
If other, precise:

Desired Monthly Salary (USD) *

Notice Period (Week) *

Contract Type *

Job Field Preferences *

Availablity for Relocation or Traveling *